تصویر

مراسم اطعام ۲ هزار نفری ظهر و شام عید غدیر

نوشته های مشابه

بستن