فیلم

نذر کردم کبوترت باشم

🔸️آسمان بغض کرده، من می بارم، جایی شاید مثل اینجا نیست
یک زمین رنگ آسمان دارد، آسمانی که غرق دنیا نیست

🔹️حس زاینده ای که می بخشی حس پر زدن تا خدا یعنی
صحن تان زنده می کند جان را،دم تان کم تر از مسیحا نیست

🔸️نذر کردم کبوترت باشم، هی بیایم که بوسه برچینم
حال و روزم شبیه جلدی شد، که جای دیگرش نه، گیرا نیست

🔹️آسمان بغض کرده من می بارم، جایی شاید مثل اینجا نیست
نردبانی که می برد دل را سمت وسویی که جای حاشا نیست

📎برگرفته از کتاب گوهری از مخزن سِرّ الهی
(مجموعه اشعاری در مدح و منزلت حضرت زینب بنت موسی بن جعفر علیه الاسلام)

شاعر: نجمه احمدی

 

نوشته های مشابه

بستن