اخباراخبار آستان

گردهمایی بخشی از مراکز فرهنگی و تربیتی شهر اصفهان در حرم حضرت زینب (س)

روز گذشته بخشی از مراکز فرهنگی شهر اصفهان به همراه مراکز فرهنگی منطقه ۱۴ مهمان حرم حضرت زینب (س) بودند تا با ظرفیت های زیارتی و معنوی حرم مطهر بیشتر آشنا شوند.

در این گردهمایی ضمن تاکید بر راهبری آستان در فعالیت های فرهنگی از تمامی مراکز شرکت کننده در این گردهمایی جهت همکاری با حرم مطهر حضرت زینب (س) دعوت به عمل آمد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن