آنچه در باره اعتکاف باید بدانیم؟

آنچه در باره اعتکاف باید بدانیم؟

اعتکاف پرورش جسم و جان است، انسان آمیزه ای است از این دو و نیازمند پرورش در ابعاد وجودی خود؛ انسان به دنبال سعادت و کمال است، روح انسان نیازمند نیایش است، مناجاتی شیرین و زیبا، هم کلامی موجودی ضعیف با منشأ قدرتها. از آغاز خلقت تا صحنه رستاخیز، راز و نیاز زیباترین هنر آدمی است.

ادامه مطلب

احکام روزه برگرفته از استفتائات مقام معظم رهبری

ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمى‏شود، بلکه قضاى روزه‏هاى ماه رمضان که از او فوت شده، بر وى واجب است.

ادامه مطلب

پاسخ به سؤالات شرعی درباره ماه رمضان

راننده‌ی درون شهری و اتوبوس واحد، شغل‌شان مسافرت نیست و نمازشان هم در سفر شکسته است. اما اگر این راننده‌ی تاکسی گاهی مسافر برای بیرون شهر به او می‌خورد و باید مسافت شرعی را طی کند و این گه گاه به قدری است که بین این مسافرت‌های برون شهری ده روز فاصله نمی‌شود،

ادامه مطلب

احکام روزه‌های مستحب، مکروه، حرام، مسافر، مریض 

اهمیت علمی روزه (1) مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام میخواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد. ادامه مطلب

احکام روزه قضا

نکته های تربیتی روزه مسأله ۱۶۶۳ ـ اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید. ادامه مطلب

قضا و کفاره روزه

نقش « روزه » در جلوگیری از سیطره شیطان بر انسان اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد. ادامه مطلب

احکام مبطلات و مکروهات روزه

آثار اجتماعی روزه اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله (۱۶۰۰) گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه گفته شد روزه را باطل میکند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه‌اش باطل نمیشود، مگر در خوردن و آشامیدن و جماع. ادامه مطلب

چیزهائی که روزه را باطل می‌کند

روزه در ادیان و فرهنگ ها استمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا به‌وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید. و تحقق آن در زن به نحوی است که در مسأله (۳۴۵) بیان شد. ادامه مطلب

احکام روزه – نیت

روزه در ادیان و فرهنگ ها روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چیزی که بعداً گفته می‌شود خودداری نماید. ادامه مطلب

پاسخ به سؤالات شرعی درباره‌ی احکام محیط زیست

http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1394/139401131512a23e2.jpg نگاه اسلام به طبیعت و محیط -اعم از جاندار و بی‌جان – عاطفی، اخلاقی، معنوی و هدایت‌گرانه است و برخورداری از مواهب طبیعی نیز بر پایه‌ی اصولی متین، عادلانه، حکیمانه، متوازن و سازنده استوار گردیده است. رهبر انقلاب ۱۳۸۲/۰۳/۲۰ ادامه مطلب