بازدید و توزیع تبرکی توسط خادمان حرم مطهر حصرت زینب (س) در کارگاه های جهادی تولید ماسک و گان بیمارستانی