دلم آرام می شود اینجا…

🔰دلم آرام می شود اینجا

🔹حاج احمد نریمانی/بیات اصفهان
🔸شاعر: داوود رحیمی

دلم آرام می شود اینجا
با تو ای خواهر امام رضا!
خواهری کن سلام این دل را
برسان محضر امام رضا
چقدر بغض های سربسته
در ورودی این حرم وا شد
اصفهان ـ ارزنان ـ عجب جایی
چه بهشتی که تازه پیدا شد
رو به روی حرم، کتاب به دست
می شود خواند حرف مردم را
خط به خط پا به پای هر واژه
می روند از مدینه تا قم را
السلام علیک یا زینب …