میزبانی زائران مضجع شریف حضرت زینب (س)

حرم مطهر حضرت زینب (س) روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در میهمانسرای حضرت، با ظرفیت 350 نفرمیزبان زائران و مددجویان خیریه های مختلف شهر اصفهان است.