نذورات از جمله مصادیق امور خیری هستند که افراد جامعه با توجه به اعتقادات خود، نسبت به بقاع متبرکه انجام می‌دهند. مردم با اهدای نذر، نیازهای مختلف معنوی و مادی خود را تأمین کرده ، آن را به عنوان یک نماد مذهبی در اعیاد و سوگواری های دینی و هم‌چنین در زمان ظهور قحطی و بیماری در جامعه به کار برده اند

نذر را به عنوان پدیده ای فرهنگی، از کهن ترین و بنیانی ترین صور رفتارها و تجربه های دینی می توان دانست که با اتصال انسان به امری قدسی، دلبستگی و امید پدید می‌آورد و نوعی معنا به زندگی می‌بخشد.

دو اصل عبادی و فقهی وقف و نذر یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری می باشند که در تولید فرهنگی وتمدنی وسامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، نقش فراوانی داشته اند. این دو سنت حسنه دراسلام که از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه (علیه‌السّلام) مورد توجه ویژه بوده است، از عناصر وعوامل اثرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون جوامع اسلامی به شمار می‌روند. از این‌رو، نذر و وقف می‌توانند در جنبه‌های گوناگون حیات اجتماعی و فردی، مانند فرهنگ، اقتصاد و دیگر عرصه‌ها، نقش مؤثر سازنده‌ای داشته باشد.

نذورات در حرم مطهر حضرت زینب خواهر امام رضا علیهماالسلام بر حسب شکل اهدایی آن، به اشکال و اقلام مختلفی دیده می‌شود : طلا، نقره، اسکناس، مسکوکات، گوشواره، کتاب ، پارچه های مختلف، گوسفند، برنج، حبوبات ، زعفران و .. از این جمله هستند که برطبق ذوق و سلیقه و عرف زوار به روضه رضویه اهدا می شده است.