نوز آب‌ غسل‌ بر بدن‌ و كفن‌ قائد عظيم‌ الشّأن‌ رهبر كبير و معظّم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ آية‌ الله‌ خميني‌ قدّس‌ الله‌ سرّه‌ الشّريف‌، خشك‌ نشده‌ بود كه‌ ديو استكبار جهاني‌ و شيطان‌ عظيم‌ حيله‌گر همگاني‌، رخ‌ نازيبايش‌ را بر اين‌ ملّت‌ نشان‌ داد و با پنجه‌هاي‌ قويّ و استوارِ حيله‌ و مكر و خدعه‌ و كذب‌، بر اين‌ امّت‌ تازه‌ از زير جنگ‌ تحميلي‌ برخاسته‌ كه‌ تازه‌ مي خواهد نفس‌ آرامي‌ بكشد، تسلّط‌ يافت‌


نویسنده: علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني (ره)
يورش‌ سهمگين‌ استكبار جهاني‌ بعداز ارتحال‌ رهبر كبير فقيد انقلاب‌
هنوز آب‌ غسل‌ بر بدن‌ و كفن‌ قائد عظيم‌ الشّأن‌ رهبر كبير و معظّم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ آية‌ الله‌ خميني‌ قدّس‌ الله‌ سرّه‌ الشّريف‌، خشك‌ نشده‌ بود كه‌ ديو استكبار جهاني‌ و شيطان‌ عظيم‌ حيله‌گر همگاني‌، رخ‌ نازيبايش‌ را بر اين‌ ملّت‌ نشان‌ داد و با پنجه‌هاي‌ قويّ و استوارِ حيله‌ و مكر و خدعه‌ و كذب‌، بر اين‌ امّت‌ تازه‌ از زير جنگ‌ تحميلي‌ برخاسته‌ كه‌ تازه‌ مي خواهد نفس‌ آرامي‌ بكشد، تسلّط‌ يافت‌ و گفت‌: اي‌ پابرهنگانِ دنبال‌ رو حاكم‌ و وليّ فقيهتان‌ ! اي‌ مردمان‌ بدون‌ ثروت‌ و شوكت‌، اي‌ آزادگان‌ وارسته‌ كه‌ مدّت‌ ده‌ سال‌ بر من‌ لعنت‌ فرستاديد و مرگ‌ باد گفتيد، اينك‌ چنان‌ بدون‌ سر و صدا با دستهاي‌ خودتان‌ نسلتان‌ را قطع‌ مينمايم‌ كه‌ تا قرنها پديده‌ حياتي‌ شما خشكيده‌ گردد، و در ميان‌ شما مردي‌ به‌ وجود نيايد و نتواند پا به‌ عرصه‌ حيات‌ گذارد تا قيامي‌ و اقدامي‌ و لبّيكي‌ گفته‌ شود ! و عليه‌ متكبّران‌ و مستكبران‌ شعاري‌ دهد، و اظهار زندگي‌ بنمايد ! من‌ اصل‌ درخت‌ و شجره‌ را مي‌خشكانم‌، با فريب‌ و خدعه‌اي‌ كه‌ بر همۀ اهل‌ عالم‌ هويدا گردد!
من‌ كه‌ بايد هر ساله‌ ميلياردها دلار صرف‌ تجهيز آلات‌ و ادوات‌ جنگي‌ بنمايم‌ تا نگذارم‌ دشمنم‌ در برابرم‌ بايستد، اينك‌ با مقداري‌ مختصر از همان‌ بودجه‌ و هزينه‌، يك‌ ميليون‌ زن‌ و هشتاد هزار مرد شما را عقيم‌ ميكنم‌،
مردانتان‌ را اخته‌ و زنانتان‌ را بي‌بار و بهره‌ چون‌ درختان‌ آفت‌ زده‌ و صاعقه‌ زده‌ جنگلها بجاي‌ مي‌گذارم‌. من‌ با صندوق‌ جهاني‌ پول‌ هر مرد شما و هر زن‌ شما را كه‌ لوله‌هايش‌ را ببندد، پنجهزار، ده‌هزار تا بيست‌ هزار تومان‌ ميدهم‌ و او جان‌ و هستي‌ و حيات‌ و زندگيش‌ را به‌ من‌ ميفروشد.
حضرت‌ آية‌ الله‌ خميني‌ قدّس‌ الله‌ نفسه‌ كه‌ حامي‌ ضعفا و مستمندان‌ و عائله‌مندان‌ بود، و اين‌ قيام‌ را براي‌ رهائي‌ اين‌ ملّت‌ ستمديده‌ انجام‌ داد. در زمان‌ طاغوت‌ محمّد رضاي‌ آريامهر، تبليغ‌ « فرزند كمتر، زندگي‌ بهتر» صورتي‌ بيش‌ نبود و جدّي‌ عملي‌ نشد. زيرا محمد رضا پهلوي‌ در تحت‌ حكومت‌ آمريكا بود، و افراد و ارتش‌ و رعيّتش‌ افراد و رعيّت‌ آمريكا محسوب‌ مي‌شدند، و قطع‌ نسل‌ آنها به صلاح‌ آمريكا نبود. چون‌ وجود دولت‌ قويّ در برابر روسيّه‌ و كمونيست‌ شوروي‌، هدف‌ اصلي‌ سياست‌ انگليس‌ در روي‌ كار آوردن‌ پدرش‌ رضاخان‌ پهلوي‌ و سپس‌ سياست‌ آنها با آمريكا معاً بود. و لهذا ديديم‌ در زمان‌ آريامهر سربازان‌ ايراني‌ را به‌ نفع‌ آمريكا براي‌ جنگ‌ بعضي‌ از نواحي‌ مانند ظِفار و غيره‌ بدون‌ اطّلاع‌ خانواده‌شان‌ ميبردند. در آنصورت‌ مقطوع‌ النّسل‌ ساختن‌ رعيّت‌ و ارتش‌ ايران‌ (خصوصاً كه‌ جمعيّت‌ بمقدار فعلي‌ كه‌ براي‌ مستكبران‌ وحشت‌ خيز باشد نبوده‌ است‌) مفيد و منتج‌ نتيجه‌ نبود.
در دوران‌ حكومت‌ وليّ فقيه‌، مردم‌ ايران‌ با عشق‌ و آزادي‌، و نبرد با خصم‌، و توان‌ شديد از جهت‌ عِدّه‌ و عُدّه‌: وَ أَعِدُّوا لَهُم‌ مَّا اسْتَطَعْتُم‌ مِّن‌ قُوَّةٍ
عاشقانه‌ به‌ اسلام‌ روي‌ آوردند، سطح‌ ازدواج‌ و تكثير اولاد بر اساس‌ سنّت‌ رسول‌ الله‌ بالا گرفت‌ ؛ مردان‌ با تعدّد زوجات‌ از مخدّرات‌ شوهر كشته‌ در نبرد و غير آن‌، و پسران‌ و دختران‌ با ازدواج‌ در حين‌ بلوغ‌، و نسل‌ رشد يافت‌ و اعلان‌ و اعلام‌ ارتش‌ بيست‌ ميليوني‌ سرداده‌ شد. روي‌ اين‌ جهات‌ بود كه‌ آتش‌ حسد و كينه‌ در دل‌ مخالفين‌ اسلام‌ و اين‌ نهضت‌ قويم‌، روز به‌ روز افروخته‌ ميگشت‌ تا ناگاه‌ به‌ بهانه‌هاي‌ واهي‌ و گفتار بدون‌ منطق‌ بر اساس‌ گفتار «مالتوس‌» كه‌ دويست‌ سال‌ است‌ كه‌ مرده‌ است‌، دست‌ به‌ از بين‌ بردن‌ جوانان‌ ما به‌ نام‌ اسلام‌ زدند.
دكتر حاج‌ عبّاسعلي‌ اُميدي‌ وفّقه‌ الله‌ كه‌ آناتوميكال‌ و كينيكال‌ پاتولوژيست‌ وحيد و عاليقدر استان‌ خراسان‌ و رئيس‌ بانك‌ خون‌ استان‌ مي‌باشد، و داراي‌ آزمايشگاه‌ تشخيص‌ طبّي‌ و آسيب‌ شناسي‌ است‌ كه‌ به‌ خدمات‌ هماتولوژي‌، بيوشيمي‌، پارازيتولوژي‌، ميكروبيولوژي‌، سرولوژي‌، هيستوپاتولوژي‌، سيتوياتولوژي‌ اشتغال‌ دارد، و از افراد مسلمان‌ نمازگزار و متعهّد و خدوم‌ به‌ عالم‌ اسلام‌ و انقلاب‌ است‌ و خدمات‌ ارزنده‌ وي‌ مشهود هر عالي‌ و داني‌ مي‌باشد و سوابق‌ محبّت‌ و مودّت‌ بين‌ حقير و جناب‌ ايشان‌ از قديم‌الايّام‌ برقرار است‌، روزي‌ به‌ او گفتم‌: شما با اين‌ علوم‌ منحصرۀ بخود، چرا در اين‌ سمينارها و مجالسي‌ كه‌ براي‌ تقطيع‌ و عقيم‌ نمودن‌ ارحام‌ و ريشه‌كن‌ كردن‌ نطفه‌ مردان‌ تشكيل‌ مي‌دهند شركت‌ نمي‌نمائيد ؛ و آراء طبّي‌ خود را شرح‌ نمي‌دهيد ؟!
با كمال‌ تأسّف‌ گفت‌: آقا اصلاً ما را در اين‌ سمينارها و نشست‌ها راه‌ نمي‌دهند !
و نيز مي گفت‌: روزي‌ جواني‌ برومند، هيكل‌دار، قويّ البنيه‌ در حدود سنّ سي‌سال‌ نزد من‌ آمد كه‌ چون‌ لوله‌هاي‌ خود را بسته‌ بود و عارضه‌اي‌ پيدا نموده‌ بود علاجي‌ كنم‌.
حقّاً من‌ بر انسانيّت‌ و قوّه‌ و استعداد و سلامتي‌ مزاج‌ و زيبائي‌ رخسار و هيكل‌ نيكوي‌ او تأسّف‌ خوردم‌. آن‌ جوان‌ مي‌گفت‌: من‌ براي‌ اسلام‌ و كمك‌ به‌ ولايت‌ فقيه‌ لوله‌هاي‌ خود را بسته‌ام‌ و دچار اين‌ دردها و عوارض‌ و مشكلات‌ شده‌ام‌. چون‌ از هر طرف‌ در نماز جمعه‌ و جماعت‌ و در جرائد و در راديوها و تلويزيونها مطالبي‌ را مي‌گويند و نشان‌ ميدهند كه‌: يگانه‌ جهاد مردان‌ در راه‌ خدا اينست‌ كه‌ خود را وازِكتومي‌ كنند.
رهبر كبير و بنيان‌ گذار جمهوري‌ اسلامي‌ در 19 شهر شوّال‌ سنه‌ 1409 هجريّه‌ قمريّه‌ رحلت‌ نمودند، سه‌ ماه‌ و اندي‌ بيش‌ نگذشته‌ بود كه‌ روزنامه‌ « اطّلاعات‌» يكشنبه‌ 16 شهر صفر 1410 (26 شهريور 1368) طيّ شماره‌ 18852 اعلام‌ كرد:
«رئيس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ كشور: افزايش‌ بی‌رويّه‌ جمعيّت‌ و تخريب‌ بی‌ضابطه‌ منابع‌ طبيعي‌ حيات‌ انسان‌ را تهديد مي‌كند.
دكتر منافي‌ معاون‌ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ سازمان‌ محيط‌ زيست‌ كشور صبح‌ ديروز در يك‌ گفتگوي‌ مطبوعاتي‌ و راديو تلويزيوني‌، برنامه‌هاي‌ در دست‌ اجرا و برنامه‌هاي‌ آيندۀ سازمان‌ را تشريح‌ كرد…
وي‌ سپس‌ به‌ عوامل‌ نابودي‌ محيط‌ زيست‌ اشاره‌ كرد و گفت‌: توسعه‌ بي‌رويّه‌ و ازدياد نا متناسب‌ و لجام‌ گسيخته‌ جمعيّت‌ و دخالت‌ بي‌ضابطه‌ انسان‌ در طبيعت‌، حيات‌ طبيعي‌ و زندگي‌ بشر را تهديد مي‌كند.»
اين‌ ابتداي‌ امر بود و تا امروز كه‌ 28 محرّم‌ الحرام‌ 1415 است‌ از جهت‌ كمكهاي‌ بي‌حساب‌ صندوق‌ جهاني‌ و سازمان‌ بين‌ الملل‌ و تبليغات‌ گسترده‌ داخلي‌، مطلب‌ را بجائي‌ رسانيده‌اند كه‌ علاوه‌ بر استعمال‌ كاندوم‌، قرص‌، تزريق‌، نصب‌ آي‌.يو.دي‌ در رحمها و غير ذلك‌ از انواع‌ عُقم‌ موقّتي‌، تنها يك‌ ميليون‌ زن‌ بارور را مقطوع‌ النّسل‌ نموده‌اند و هشتادهزار مرد بارور را عقيم‌ ساخته‌اند.

منبع: كاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين، علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني (ره)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + چهارده =