هجدهمین جلسه تخصصی “برهان”

هجدهمین جلسه تخصصی “برهان” ویژه خادمیاران و کار آفرینان تشکل بانوان آستان قدس رضوی استان اصفهان روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه در حرم حضرت زینب (س) خواهر امام رضا (ع) برگزار شد.

در این جلسه که ۲۰۰ نفر از خادمیاران و کارآفرینان این تشکل و تعدادی از خواهران بسیج منطقه ۱۴ حضور داشتند؛ خانم دکتر صالحی مهر در زمینه کارآفرینی بانوان برای حاضرین صحبت کردند و در ادامه کارآفرینان این تشکل در نمایشگاهی محصولات و صنایع دستی خود را متناسب با شب یلدا به نمایش گذاشتند.

همچنین در پایان این نشست حاضرین، ضیافت ناهار را میهمان سفره کریمانه خواهر امام رضا (ع) بودند.