کارگاه آموزشی – مشارکتی «تربیت فرزند و روابط اجتماعی»

حرم مطهر حضرت زینب (س) با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در راستای طرح پیشگیری جامع محور اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی ویژه والدین مدارس منطقه 14 نموده است.

قرار است در این طرح  ۱۹ هزار نفر از خانوارهای مدارس منطقه ۱۴ برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ۳ کارگاه آموزشی – مشارکتی «تربیت فرزند و روابط اجتماعی» حضور پیدا کنند و در ادامه برای برخورداری از خدمات جامع حرم مطهر حضرت زینب (س) به شبکه مخاطبین اجتماعی این آستان یپیوندند و از خدمات مشاوره و دوره های تکمیلی برخوردار شوند.

🔸این کارگاه ها هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در حرم مطهر حضرت زینب (س) برگزار می گردد و بر اساس جدول زمانبندی بازه اجرایی آن یک سال و شش ماه خواهد بود.