السلام علیکم  حضور محترم دختر عزیزه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام  حضرت زینب

منتظر حضور سراسر نور و برکت حضرت تعالی در مجلس عزاداری مادر بزرگوارتان حضرت زهرا سلام الله علیها  هستیم

به جان مادرتان زهرای اطهر که بر روی ما منت گذاری بیایی مادرت را هم بیاوری