بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم علیا مخدره حضرت زینب بنت موسی بن جعفر علیه السلام  سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

در شداید و غم و هم و گرفتاری هایی که والدین و خواهران وبرادران دچار ان هستند به شما متوسل شده و برای انها و قضای حوایجشان از شما عاجزانه استعانت می نمایم و شما را در این امر به والد عزیزتان  موسی بن جعفر و برادر گرامی علی بن موسی قسم می دهم

ولا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم