کربلا را ارزو دارم

بی بی کربلا را برام از خدا بطلب

دوستت دارم