نوشته‌ها

معرفی امامزاده های استان قم

احمدبن اسحاق" یكی از نوادگان امام هفتم (علیه السلام) به شمارمی رود . بنای این بقعه درسال 1317 هـ . ق درهنگام سلطنت مظفرالدین شاه بازسازی شده است، اما اصل بنا به دوران پیش از صفویه تعلق دارد كه به دستور شاه تهماسب صفوی به دست تعمیر و تزیین سپرده …