نوشته‌ها

حل تعارضات نهج البلاغه با قرآن

 نهج البلاغه با قرآن کمال بستگی و ارتباط را دارد و علی بن ابیطالب (علیه السلام) بهترین شاگرد مکتب قرآن است و خلاصه، معنی حدیث نبوی «علی مع الحق و الحق مع علی» تا حدّی معلوم می شود و نیز معنی اخوتی که علما به استناد همین حدیث کرده اند تا انداز…