نوشته‌ها

دولت و مدیریت اقتصادی از منظر قرآن

قرآن به اقتصاد و مسایل آن اهمیت بسیاری می دهد. از این روست که مسایل اقتصادی در کنار مسایل اعتقادی مطرح می شود.(سوره بقره آیه ۳)در آموزه های قرآنی مالکیت خصوصی و عمومی به رسمیت شناخته شده است.(بقره آیه ۱۸۸ و ۲۷۹ و نساء آیه ۲۹ و انفال آیه ۱ و ۴۱ و حشر آیه ۹) بخش دولتی (عمومی ) به دو شکل می تواند در مسایل اقتصادی وارد شود. از این رو می تواند هم خود به عنوان متصدی بخشی از فعالیت های اقتصادی در جامعه حضور داشته باشد و هم به شکل مدیریت کلان اقتصادی در آن اعمال نفوذ نماید. ادامه مطلب

معنا و مقام دولت در قرآن كريم

دولت از مباني تدبير سياسي در جوامع انساني است كه علاوه بر ساختار ويژه اش ، به اشكال گوناگون در جماعت هاي انساني از قبيل ، امپراتوري ، كشور ، ملت ـ دولت و … حضور داشته است . از اين رو ، اديان از آن جهت كه به مقوله مهم تدبير سياسي مي پردازند ، به موضوع «دولت» نيز توجه داشته اند.

ادامه مطلب