نوشته‌ها

آرزو زشت است يا زيبا؟

 شنيده‏ام امام علي(علیه السلام) آرزوي دور و دراز را مورد نكوهش قرار داده است؛ منظور از آن چيست و با آن كه يك انسان قابليت رسيدن به آمال زيادي را دارد، اين دو، چگونه تعديل مي‏شوند؟ شنيده‏ام امام علي(ع) آرزوي دور و دراز را مورد نكوهش قرا…