نوشته‌ها

گلي از گلستان نهج البلاغه ( شكم بارگي و آسيب هاي آن )

( ما زمان بسیاری را با عدم ارتباط با نهج البلاغه گذرانده ایم باید امروز با فرصتهایی که هست آن نقایص را جبران کنیم . )( مقام معظم رهبری دامه برکاته ) ( 1 )در طول تاریخ بشریت پیش قراولانی از جنس بشر با ویژگی پیامبری و برخی هم الهام گرفته …