قرائت دعای توسل

هر سه شنبه از نماز مغرب و عشا

آیین سنتی صفه خوانی

هر چهارشنبه ساعت 7 شب

قرائت دعای کمیل

هر پنج شنبه بعد از نماز مغرب

قرائت دعای ندبه

جمعه ها 6 صبح

کرامات
داستان نذر
رزرو سالن کوثر