السلام علیک یا بی بی زینب

  فرج امام زمان عج الله تعالی فرج الشریف را برسان

ای بی بی زینب پسرم علیرضا را شفا بده و اسباب کار و زندگی اش را فراهم کن