جلسه بررسی املاک، زمین ها و موقوفات حرم حضرت زینب(س) با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف

با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف، جلسه ی برسی املاک و موقوفات و زمین های حرم مطهر برگزار شد. در این جلسه سیر تاریخی مالکیت و تغییر و تحولات املاک پیرامونی و متعلق به حرم مطهر مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه اوقاف

جلسه بررسی املاک، زمین ها و موقوفات حرم حضرت زینب(س) با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف
به گزارش روابط عمومی حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهماالسلام، جلسه ی بررسی املاک، موقوفات و زمین های حرم مطهر با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف با حضور مدیر اجرایی حرم مطهر برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام صادق زاده ضمن پرداختن به موضوع سیر تاریخی مالکیت و تغییرات املاک پیرامونی و متعلق به حرم مطهر، هدف اصلی این جلسه را تعیین وضعیت محدوده چهار هکتار طرح توسعه حرم مطهر، اخذ سند مالکیت تک برگی و همچنین تهیه نقشه سیر تاریخی تحولات محدوده زیارتی حرم مطهر در طول تاریخ عنوان کرد.

جلسه بررسی املاک، زمین ها و موقوفات حرم حضرت زینب(س) با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف

جلسه بررسی املاک، زمین ها و موقوفات حرم حضرت زینب(س) با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف جلسه بررسی املاک، زمین ها و موقوفات حرم حضرت زینب(س) با حضور کارشناسان حقوقی اداره اوقاف