در حوزه اجتماعی با توجه به تراکم جمعیت بالای منطقه 14 اصفهان، تلاش برای ارتقاء سطح خانواده‌ها در حوزه‌های معیشت و اقتصاد، پیشگیری و رفع آسیب‌های‌زندگی فردی و اجتماعی، حفظ و مراقبت از دستاوردهای اجتماعی و ارتقای سطح زندگی براساس روش‌های پیشگیری، توانمندسازی، رفع نیاز و ترویج قناعت، راهبری و اجرا می‌گردد، همچنین ارائه سالیانه خدمات مشاوره فردی، کارگاهی و گروهی به زائران و مجاوران در موضوعات: آسیب‌های‌اجتماعی، تحصیلی، فرزند‌پروری، روان‌شناسی از جمله خدمات اجتماعی است که توسط این آستان صورت می‌گیرد.