برگزاری جلسه آموزشی ضمن خدمت خادمین حرم مطهر با موضوع تربیت رسانه ای

جلسه ی آموزشی ضمن خدمت خادمین خواهر و برادر حرم مطهر با عنوان "والدین حقیقی فرزندان مجازی" با حضور دکتر حسین فلاح کارشناس سواد رسانه ای برگزار شد. در این جلسه دکتر فلاح ضمن پرداختن به کلیات سواد رسانه، در مورد اصول تربیتی صحیح در مواجهه با رسانه ها صحبت کرد.

به گزارش روابط عمومی حرم مطهر، جلسه ی ضمن خدمت خادمین حرم، با توجه به اهمیت تربیت در عصر رسانه، با پیشنهاد کارگروه رسانه ای خادمین، با موضوع والدین حقیقی فرزندان مجازی و با حضور دکتر حسین فلاح کارشناس سواد رسانه ای در سالن کوثر برگزار شد.

در این جلسه دکتر حسین فلاح ضمن آموزش کلیات سواد رسانه به مباحث تربیتی در حوزه رسانه و فرزندان پرداخت.

لازم به ذکر است جلسات ضمن خدمت خادمین حرم در موضوعات روانشناسی، رسانه، اقتصادی، اعتقادی و هنری توسط واحد امور خادمین به صورت هفتگی برگزار می شوند.